Instytucje cz

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Państwowe jednostki organizacyjne

Drugą, najpopularniejszą formą jednostki podległej organom administracji państwowej (oprócz organizacji budżetowej - příspěvková organizace) są tzw. państwowe jednostki organizacyjne.

  

Państwowe jednostki organizacyjne różnią się od organizacji budżetowych tym, że nie posiadają osobowości prawnej, mają wspólny budżet z organizacją założycielską a ich pracownicy są zatrudnieni w tej organizacji (jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej). Organizacje budżetowe natomiast mają osobność prawną i mogą samodzielnie gospodarować środkami finansowymi, które zostały im przekazane przez organ założycielski na prowadzenie działalności statutowej.

Państowymi jednostkami organizacyjnymi są na przykład ministerstwa, Sąd Konstytucyjny (Ústavní soud), sądy, prokuratura (státní zastupitelství), Najwyższy Urząd Kontrolny (Nejvyšší kontrolní úřad),Kancelaria Prezydenta Republiki (Kancelář prezidenta republiky), Kancelaria Rządu (Úřad vlády České republiky), Kancelaria Rzecznika Praw Obywatelskich (Kancelář Veřejného ochránce práv), Akademia Nauk Republiki Czeskiej (Akademie věd České republiky), itd.

Państwowe jednostki organizacyjne (organizační složky státu) są finansowane ze środków budżetu państwa, które są im przydzielane przez dysponenta danej części budżetu. Budżet jednostki może obejmować jedynie wydatki oraz dochody związane z działaniami przewidzianymi w akcie założycielskim (zřizovací listina) lub w ustawie na podstawie której dana jednostka została powołana.

Oprócz środków budżetowych niektóre jednostki gospodarują środkami pozabudżetowymi, którymi są np. środki uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie szczególnych przepisów ustawy, darowizny oraz środki pozyskane z zagranicy.

 

Zapamiętaj !

- Najważniejsza różnica pomiędzy państwowymi jednostkami organizacyjnymi a organizacjami budżetowymi polega na tym, że organizacje budżetowe w przeciwieństwie do państwowych jednostek organizacyjnych posiadają osobowość prawną.

 

Linki

Przykłady państwowych jednostek organizacyjnych w Republice Czeskiej:

Sąd Konstytucyjny (Ústavní soud):
http://www.concourt.cz

Ústavní soud
Joštova 8, 660 83 Brno 2
tel. (+420) 542162111
fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

Najwyższy Urząd Kontrolny (Nejvyšší kontrolní úřad):
http://www.nku.cz

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04  Praha 7

Kancelaria Rzecznika Praw Obywatelskich (Kancelář Veřejného ochránce práv):
http://www.ochrance.cz/

Údolní 39,
Brno, PSČ 602 00.
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Akademia Nauk Republiki Czeskiej (Akademie věd České republiky):
http://www.cas.cz/

Akademie věd České republiky
Národní 3
117 20 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111
Fax: +420 224 240 512
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel. 274 051 111 (centrala)

 

Masz pytanie na ten temat ? Napisz na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
© Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych. Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2014 r.

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.